Om oss

Post-keynesianska nätverket utgörs av en grupp ekonomer och andra intresserade som vill diskutera post-keynesiansk teori och ekonomisk politik influerad av sådan teori. Den post-keynesianska benämningen utesluter inte att medlemmarna kan knyta an till andra ’heterodoxa’ idétraditioner eller ha andra teoretiska referenser i sin kritik av centrala inslag i dagens ekonomiska politik i Sverige och världen.

Inläggen görs av nätverkets medlemmar. Inläggen från enskilda medlemmar speglar synsättet men nödvändigtvis inte åsikterna hos de övriga medlemmarna i nätverket.