Vad är felet med nationalekonomin?

februari 27, 2018 Admin 0

De dominerande nationalekonomiska modellerna kunde varken ge rimliga förklaringar till finanskrisen eller vägledning vid bekämpningen av den. Försöken att göra modellerna mer realistiska har varit av ad-hoc-karaktär och gjort dem […]

Vart tog den aktiva finanspolitiken vägen?

november 20, 2017 Admin 0

Svensk finanspolitik är bunden av regler och krav på långsiktig hållbarhet. Det är riksbanken, inte regeringen, som bär huvudansvaret för stabiliseringspolitiken. Denna ansvarsfördelning kan visa sig ödesdiger i en kommande […]